theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt

Varnost, učinkovitost in odgovornost?

Po vsem kar se dogaja zadnje mesece, smo končno doživeli tudi to, da so morebitni preiskovanci hkrati postali preiskovalci lastnih (ne)dejanj. Distopija tukaj in zdaj…

Piše: Odvetnik Domen Gorenšek; 12.10.2021

Vrnitev v eno in edino normalnost očitno ne bo lahka. Še posebej, če se državljane deli na prvorazredne in tiste druge, ki se (še?) niso cepili s pogojno odobrenimi cepivi in tako niso postali začasno prvorazredni. Vsaj do osvežilnega odmerka. V tem primeru so pač tisti drugi… plebejci pač. Kot plebejec si obenem zanikovalec virusa, 5g-jevec, ravnozemljaš, teoretik zarote. Tako ti ostane zgolj še možnost, da plačaš 12 EUR za HAT test. V tem primeru se lahko izjemoma in za dva dni pridružiš Patricijem. A zgolj začasno. Če želiš obdržati trohico osebnega dostojanstva in enakopravnosti v družbi in nisi Patricij, si pač vsake dva dni dolžan plačevati HAT teste, kar na mesečni ravni, na posameznega plebejca znese tudi do 200 EUR. Obisk zdravnika? OK plebejec, sicer res vsak mesec plačuješ prispevke za zdravstvo, a ne gre za nujni primer. Smo ocenili, “na vratih”. Ne zanima nas, če vam je morda pol ure pred obiskom zdravnika potekla neka QR koda, za katero pridobitev ste pred dvema dnevoma iz lastnega žepa plačali dvanajst Evrov. In dva dni pred tem dvanajst Evrov…

Kaj lahko po vsem tem in kopici drugih nelogičnosti, po psihičnem izčrpavanju ljudi, njihovem večkratnem zapiranju, onemogočanju poslovanja malih in srednjih podjetij pričakuješ? Mirne proteste? Morda rožice pred vlado in parlamentom?

V Sloveniji imamo stroko. Predvsem pa imamo izbrani, glasni del stroke, ki je v času pandemije deležen posebne pozornosti in moči, v kateri očitno uživa. Ta nenadno pridobljena moč vplivanja na življenja državljanov ji tako zelo ugaja, da je bilo potrebno za dvomilijonski narod, v imenu boja proti epidemiji z virusom Sars-CoV-2 poleg stalne, ustanoviti še eno strokovno skupino. Tako imamo dve vzporedno delujoči strokovni skupini, ki se na državni ravni ukvarjata s problematiko Sars-CoV-2. Poleg svetovalne skupine, katere pravnoformalnega statusa sicer nisem nikjer zasledil in gre očitno za “ad hoc” sestavljeno skupino pod imenom Strokovna skupina za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19, katere vodja je dr. Mateja Logar in deluje pod okriljem vlade RS, vzporedno in pod okriljem Nacionalnega inštituta za javno zdravje deluje še stalna Posvetovalna skupina za cepljenje, katere vodja ter obenem tudi članica prve je dr. Bojana Beovič

Vir: https://www.nijz.si/sl/posvetovalna-skupina-za-cepljenje

Kaj imajo člani obeh strokovnih skupin skupnega? Nedvomno eno izmed bistvenih skupnih točk predstavlja zagotavljanje, da bomo zgolj z ustrezno precepljenostjo državljanov zoper virus Sars-CoV-2 premagali epidemijo in se vrnili v normalnost. Pa je to res edina možna pot? Če da, za kakšno ceno?

Vir: https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/za-izvajalce-zdravstvene-dejavnosti/

Zatrjevanje izbrane stroke o tem, da so vektorska in mRNK cepiva zoper Sars-CoV-2 varna, učinkovita in polno (standardno) odobrena, je bodisi navadna laž in namerno zavajanje laične javnosti ali pa gre za popolno nepoznavanje dejanskega pravnega statusa registracije teh cepiv. Ta stavek sem namenoma zapisal povsem jasno in direktno, saj s tem ponujam možnost komurkoli iz stroke, da zoper mene sproži ustrezen pravni postopek, v okviru katerega bo imel pred pristojnim sodiščem možnost dokazati, da sem jaz tisti, ki si izmišljujem in zavajam javnost ter, da izbrana stroka govori resnico. Zato ponovno poudarjam, ne mRNA in ne vektorska cepiva zoper Sars-CoV-2, ki so na voljo v Republiki Sloveniji, na dan 12.10.2021 niso polno oziroma standardno odobrena, pač pa imajo vsa ta cepiva s strani pristojnega evropskega regulatorja (EMA) izdana zgolj pogojna dovoljenja (“Conditional marketing authorization”). To pa posledično pomeni, da se varnost in učinkovitost vseh teh cepiv še presoja, saj je takšno dovoljenje izdano na podlagi manj obsežnih kliničnih študij oziroma podatkov, ki so sicer potrebni za izdajo standardnega dovoljenja. Študije in podatki glede stranskih učinkov, varnosti ter učinkovitosti cepiv zoper Sars-CoV-2 se namreč še vedno zbirajo, saj je ena izmed dolžnosti proizvajalca, da ta pristojnega regulatorja redno obvešča o zbranih podatkih glede varnosti in učinkovitosti.  Prav to je tudi razlog, da smo večkrat obveščeni o vedno novih ugotovitvah stranskih učinkov, povezanih s cepljenjem s točno določenim cepivom zoper Sars-CoV-2.  Že zato je kakršnokoli zagotavljanje o učinkovitosti in varnosti teh cepiv, kaj šele o njihovi dolgoročni varnosti, povsem enostavno in ponovno – LAŽ.  Objektivno namreč ni možno zagotavljati kaj takšnega, saj gre za povsem novo tehnologijo, ki ima zgolj pogojno dovoljenje za promet in se pred izbruhom pandemije virusa Sars-CoV-2 v cepivih ni uporabljala. Tako lahko, v kolikor smo pravno korektni, javnosti sporočimo le to, kar predvidevamo. Zaenkrat,  pravno-formalno namreč kaže, da cepiva zoper Sars-CoV-2 dosegajo standard varnosti in učinkovitosti, ki se zahteva za pridobitev pogojnega dovoljenja in prav nič več.

Vir:
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/vaccines-covid-19/covid-19-vaccines-authorised

Naj na tem mestu zgolj v dodatno potrditev zapisanega argumenta navedem aktualen primer glede mRNA cepiva podjetja Pfizer, ki bo prav z namenom nadaljnjega preizkušanja učinkovitosti cepiva, pocepilo celotno brazilsko mesto Toledo. 

https://www.nytimes.com/2021/10/10/world/pfizer-vaccinate-entire-city-toledo-brazil.html

Če že govorimo o preizkušanju mRNA cepiv, težko zanemarimo tudi novico, da naj bi podjetje Pfizer pristojne regulatorje že zaprosilo za izdajo pogojnega dovoljenja za cepljenje otrok starih od 0-11 let.

                                              Vir: https://www.cnbc.com/2021/09/14/pfizers-covid-vaccine-data-for-kids-under-age-5-may-come-in-late-october-ceo-says-.htmlhttps://www.cnbc.com/2021/09/14/pfizers-covid-vaccine-data-for-kids-under-age-5-may-come-in-late-october-ceo-says-.html

                                  

V ta namen naj bi podjetje že izvajalo tudi klinične preizkuse, med drugim na šest mesecev starih dojenčkih v eni izmed sirotišnic na Poljskem, zaradi česar so nekateri pravniki in zdravniki že v začetku tega meseca zahtevali, da se o tem, po nujnem postopku opravi razprava v poljskem parlamentu in senatu ter zahtevali, da podjetje Pfizer izvoljenim predstavnikom ljudstva omogoči dostop do dokumentacije, saj obstajajo razlogi za sum, da podjetje na Poljskem deluje izven zakona ter onkraj vseh etičnih okvirov in norm, s tem ko naj bi na najranljivejših skupinah, kar dojenčki-sirote nedvomno so, izvajalo klinične poskuse s cepljenjem zoper SarS-CoV-2. 

                                            Vir:  https://theexpose.uk/2021/10/01/breaking-pfizer-stand-accused-of-experimenting-on-orphan-babies-to-test-their-covid-19-vaccine/                   

A vrnimo se na dogajanje doma, saj se tudi pri nas soočamo s stanjem, ki je po mojem mnenju daleč od normalnega. Dne 07.10.2021 sem na družbenem omrežju Twitter javno zastavil sledeča vprašanja, namenjena vodji strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 ter Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (NIJZ).

Medtem ko odgovore še čakam, so se mi zastavila še druga, prav tako družbeno in z vidika morebitne pravne ter v okviru te, tudi morebitne kazenske odgovornosti pomembna vprašanja, ki se nanašajo na delovanje in odgovornost članov strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19, v zvezi s cepljenjem mladoletnih otrok s cepivom Janssen.

Po sprejemu spornega odloka vlade RS št. 2870 z dne 11.9.2021, objavljenega v Uradnem listu št. 146, kateremu so sledile odmevne “palica in korenček” tiskovne konference ter po odkritju, da naj bi se z zanje neregistriranim cepivom Janssen cepilo več kot 200 mladoletnikov, se je namreč pričakovano začelo prelaganje odgovornosti. Na eni strani vlada oziroma ministri, ki so zatrjevali, da je ukrepe iz odloka predlagala stroka, ki naj bi se zavzemala še za bistveno ostrejše ukrepe, na drugi strani pa se je oglasila stroka, ki je zatrjevala, da s sporno določbo odloka nima nič. Toda katera stroka, katera strokovna skupina in kdaj se je točno oglasila? Pravočasno in odločno?

Če upoštevamo pravni vidik, lahko kaj kmalu pridemo do zaključka, da je za ugotovitev morebitne odgovornosti odločilnega pomena kdo ni opravil naloge iz svoje pristojnosti, oziroma kdo je opustil dolžno ravnanje. Zato me je kot odvetnika zanimalo, če med naloge strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 spada tudi dolžnost, da ta preveri strokovno utemeljenost predlaganih ukrepov vlade? Če da, me je nadalje zanimalo, ali je ta skupina pred razglasitvijo odloka dejansko preverila strokovno utemeljenost ukrepa, na podlagi katerega se v primeru cepljenja s cepivom Janssen pridobi potrdilo o cepljenju še isti dan?

Odgovora na vprašanji sem kaj hitro našel. Seveda med naloge strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 spada tudi dolžnost, da ta preveri strokovno utemeljenost ukrepov iz odlokov vlade in odredb MZ.  Kot je razvidno iz priložene slike, je to celo ena izmed temeljnih nalog te strokovne skupine. Pa je strokovna skupina pred razglasitvijo odloka ali vsaj takoj po razglasitvi preverila strokovno utemeljenost ukrepa? Očitno NE. Zakaj? Namenoma, iz malomarnosti? Dvomim namreč, da svetovalna skupina o ukrepu ni bila obveščena, saj bi v tem primeru po objavi odloka pričakoval vsaj takojšen odstop vodje in članov te strokovne skupine, saj vlada v tem primeru očitno deluje mimo njihovih priporočil in celo mimo delovnih nalog strokovne skupine. A odstopa ni bilo. Še več, vse je bilo več dni tiho. Mar ne poslušamo že skoraj dve leti mantre “zaupaj stroki“? Koliko zaupanja je izpostavljen del stroke v javnosti na ta in podobne načine že zapravil?

Dejstvo namreč ostaja. Dne 06.09.2021 je bil sprejet odlok vlade, ki je prvič vseboval tudi močno sporno določbo druge alineje četrte točke 2. člena. Temu so nato sledile tiskovne konference, Vroči mikrofoni z gostjo dr. Matejo Logar in druge informativne oddaje. Prav na nobeni tiskovni konferenci ali oddaji po razglasitvi odloka, vse do objave tragičnega primera pa nisem zasledil nikakršnega javnega opozorila stroke, da cepljenje s cepivom proizvajalca Janssen ni primerno za mlajše osebe ter, da to cepivo nima niti pogojnega dovoljenja in torej sploh ni registrirano za cepljenje mladoletnikov. Naj povem povsem direktno. Po mojem prepričanju je šlo za usklajeno favoriziranje cepljenja prav s tem cepivom, vse z namenom, da se čimprej doseže določena stopnja precepljenosti. V nasprotno me ne more nihče prepričati. Takšna “napakica” se v odloku kar tako ne pojavi, še manj pa se to zdi verjetno, če vsebino takšne določbe na tiskovni konferenci javno zagovarja celo minister za zdravje, ki sam prizna, da je namen te določbe v čimprejšnji pridobitvi protokola “C”. Preden je bilo ustavljeno cepljenje s cepivom Janssen so tako minevali dnevi odkar je pričel veljati sporen odlok, s katerim se je morda celo posredno spodbujalo tudi mladoletnike k cepljenju s tem cepivom. Na ta način so se le-te namreč najhitreje in z najmanjšimi stroški dokopali nazaj do relativne svobode. Naenkrat so lahko postali Patriciji. Cepilni centri so se torej v tem času polnili, saj je bila ponujena enkratna priložnost, da kar nenadoma ponovno postaneš prvorazredni državljan z dokaj neomejenimi pravicami. 

Glede na dejstvo, da profesionalna dolžnost terja ravnanje z najvišjo stopnjo skrbnosti, ki jo v pravu predstavlja standard dobrega strokovnjaka, bo ekskulpacija odgovornosti pristojnih v tem primeru po mojem mnenju presneto težka. Pa bomo kdaj dejansko sploh prišli do odgovora kaj se je dogajalo po 06.09.2021, ko se je sporna določba prvič pojavila v odloku? Bomo kdaj izvedeli koliko mladoletnikov je bilo po tem dnevu cepljenih s cepivom Janssen?

Vir
https://www.24ur.com/novice/korona/po-smrti-mlade-zenske-po-cepljenju-s-cepivom-janssen-ne-izkljucujejo-administrativne-napake.html

Je državno tožilstvo, ki je dolžno odreagirati ob vsakem zaznanem utemeljenem sumu storitve kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, četudi za to izve iz sredstev javnega obveščanja že odreagiralo? Ne vem. Kaj pa pristojni inšpektorat za zdravstvo? Pri odgovoru na to vprašanje sem zopet prišel do zanimivih prepletanj določenih oseb, organov in organizacij ter neverjetnih naključij. Tako naj bi Ministrstvo za zdravje zaprosilo kar Zdravniško zbornico Slovenije, da izvede prednostni nadzor v zvezi s cepljenjem mladoletnih otrok z za njih neregistriranim cepivom Janssen. Ministrstvo za zdravje naj bi torej kljub dejstvu, da je postopek nadzora že uvedel pristojen organ in sicer Inšpektorat za zdravstvo, v primeru katerega gre celo za organ v sestavi tega istega ministrstva(!), zaprosil kar stanovsko organizacijo zdravnikov in zobozdravnikov – Zdravniško zbornico Slovenije, da uvede ločen nadzor in s strani NIJZ, v okviru katerega deluje posvetovalna skupina za cepljenje, kar najhitreje pridobi dokumentacijo, ki se nanaša na cepljenje mladoletnih otrok z vektorskimi cepivi.

Vir:
Zakon o kazenskem postopku
https://www.sta.si/2952498/inspektorat-zacel-nadzor-zaradi-domnevnega-cepljenja-otrok-z-vektorskimi-cepivi

Da, prav ste prebrali. Nadzor v zvezi s cepljenjem mladoletnih otrok s cepivom Janssen, ki bi po mojem mnenju moral obsegati tudi dejanja oziroma opustitve dolžnih ravnanj članov Strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19, katere članica je dr. Bojana Beović, kot tudi morebiti članov Posvetovalne skupine za cepljenje pri NIJZ, katere vodja je dr. Bojana Beović, preiskuje kar stanovska organizacija zdravnikov in zobozdravnikov, katere predsednica je dr. Bojana Beović. 

Vir:
Slovenska tiskovna agencija (STA)

Na tem mestu se zato sprašujem, ali ministrstvo za zdravje, ki ga vodi minister Janez Poklukar, bolj zaupa neki stanovski organizaciji kot organu v sestavi ministsrstva, ki ga vodi in, ki je sicer pristojen za izvedbo tovrstnih nadzorov? V čem je smisel podvajanja nadzora? Kaj se je, oziroma se bo zgodilo z relevantno dokumentacijo? Je ta ustrezno zavarovana? Mar res ob vsem tem nihče ne opazi nikakršnega konflikta interesov?

Od pozivov k aplavdiranju zdravstvenim delavcem ob točno določeni uri, smo po dveh letih padli globoko. Prišli smo do točke, ki jo v vsej svoji tragičnosti prikazuje slika članka, nad katerega vsebino bi se morali resno zamisliti predvsem tisti “izbrani” zdravniki, ki so v epidemiji izgubili čut za sočloveka in, ki na celotno zdravniško stroko, katero v veliki večini sicer predstavljajo vsega spoštovanja vredni ljudje, mečejo izredno slabo luč. Te naj za začetek ponovno natančno preberejo zaprisego in temeljna načela kodeksa zdravniške etike. Ob tem velja še poudariti, da gre v konkretnem primeru po mojem mnenju zgolj za enega izmed mnogih bolečih, a žal tipičnih simptomov splošnega stanja duha v družbi.

https://www.vecer.com/slovenija/celjska-urgenca-opecen-stiriletnik-trpel-in-cakal-10254945

Mesece sem opozarjal, da imajo ljudje dovolj, da je treba stopiti korak nazaj in umiriti strasti. Brez obsojanja je treba spoštovati svobodno odločitev tistih, ki se želijo cepiti zoper Sars-CoV-2 in tistih, ki tega ne želijo. Vse to brez razdvajanja in favoriziranja enih ali drugih ter predvsem brez javnega podpihovanja nestrpnosti in zaničevanja. Skrajni čas je, da se ponovno naučimo živeti en poleg drugega ter spoštovati odločitve in prepričanja sočloveka. Aktualna politika, v kolikor seveda še ima samoohranitveni nagon, pa je po mojem mnenju dolžna narediti vse, da primarno zaščiti posebej ranljive skupine, preostalim državljanom pa končno omogoči dokaj normalno življenje, ob seveda logičnih, pravno vzdržnih in zgolj začasnih omejitvah ter ukrepih, ki bodo jasni, vnaprej znani in se ne bodo menjali vsakih nekaj dni. Stroka skupaj s politiko, pa je državljanom v obdobju pandemije virusa Sars-CoV-2 poleg cepiv, dolžna zagotoviti dostop do ustrezne profilakse ter zgodnjega zdravljenja. Glede na zadnje dogodke in vsebino zakonodaje, ki je v pripravi oziroma v medresorskem usklajevanju, pa menim, da je vse našteto v tem odstavku le pobožna želja. Ne vem, če bo vrnitev v edino normalnost res potekala gladko in brez resnih družbenih konfliktov, čeprav si tega iskreno želim.

In za konec. Ne, za pandemijo zagotovo ni kriv predsednik slovenske vlade in ne koalicija. Je pa vlada, skupaj s stroko in morebitnimi interesnimi skupinami, ki jo obdajajo in ji svetujejo, vsaj politično odgovorna za izbran način obvladovanja le-te. Sicer opažam, da trenutna opozicija ne kaže pretiranega navdušenja nad prevzemom oblasti. Zdi se celo kot, da ji povsem ustreza vladanje z odloki ter zanemarjanje njene funkcije v sistemu delitve oblasti. Težki časi pač. Na ta način pa se najlažje izogneš vsakršne odgovornosti. Politično oportuno, a obenem moralno zavržno kalkuliranje opozicije, ki jadra v vetru nezadovoljstva ljudi, ali morda zgolj konkludentno priznanje, da sami ne bi mogli, smeli drugače?

Smo kot družba še sposobni stopiti skupaj in zavarovati ustavni red brez nasilja? Upam. Zaenkrat zgolj za upanje namreč še ne potrebujem PCT protokola…

*pisanje Patricijev z veliko začetnico in plebejcev z malo ima pomen
Deli:
PREJŠNJI ČLANEK
POGOJ “C”(PT) ZA VSAKO CENO?
NASLEDNJI ČLANEK
Great Job Attorney General of the state of Nebraska -part I
15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 https://p39.si 300 0