theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt

KOMENTAR: SE NAM OBETA SVETOVNA VLADA POD OKRILJEM SZO IN ZN?

BO ARBITRAŽNI SPORAZUM S HRVAŠKO VIDETI KOT KAPLJA V (PIRANSKO) MORJE, V PRIMERJAVI S PREDLAGANIM MEDNARODNIM SPORAZUMOM COVID -19 (Covid – 19 Treaty) SVETOVNE ZDRAVSTVENE ORGANIZACIJE?

Piše: Julija Čeh, 28.2022

Medtem ko je večina ljudi neverjetno hitro preklopila iz strahu pred »smrtonosnim« virusom v strah pred vojno in na hitro zamenjala tabor cepilci ali anticepilci za tabor napadene Ukrajine ali »zlobnega« Putina, pa Svetovna zdravstvena organizacija, (ki ga kot večinski posamezni donor obvladuje Gates/GAVI, torej zasebni kapitalski interesi), prav potiho in daleč od oči javnosti pripravlja svoj svetovni državni udar: pridružene države bi morale v času pandemij ali naravnih nesreč (vključujoč globalno segrevanje) vse svoje ustavne pravice preprosto prepustiti Svetovni zdravstveni organizaciji.

Vir:
https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/towards-an-international-treaty-on-pandemics/

Svetovna zdravstvena organizacija (v nadaljevanju SZO) predlaga nov mednarodni sporazum o Covidu (Covid-19 Treaty), ki razširja pogodbo iz leta 2005 (IHR 2005), katerega je podpisalo 189 držav. Ko sporazum podpiše minister za zdravje države, bo imela ustava SZO (člen 9) prednost pred ustavo države, in se bo uporabljala med “naravnimi nesrečami ali pandemijo”.

Že sama percepirana grožnja bo dovolj, da jo SZO označi kot dovolj veliko nevarnost in razglasi izredne razmere. Prepuščeni bomo na milost in nemilost SZO, Svetovni banki, Združenim narodom in korporacijem, ki z njimi sodelujejo. Posledice podpisa takega sporazuma, so tako ogromne in daljnosežne, da bi se morali z njimi ukvarjati vrhunski slovenski pravniki in mediji zahtevati jasne odgovore. Se je oglasil varuh človekovih pravic? Informacijska pooblaščenka?

Ko nam je šlo za nekaj kilometrov Piranskega zaliva in izhoda na odprto morje, je predsednik države sklical izkušene pravnike v skupino za pogajanja o arbitraži,potekala so pogajanja na najvišji državni ravni, javnost je bila seznanjena. Sedaj, ko nam grozi popolna izguba suverenosti države in izguba temeljnih človekovih pravic v času pandemij ali naravnih nesreč, pa ne poznamo ne pogajalske skupine, ne pogajalskih izhodišč, niti razlogov za začetek pogajanj.

Glede na to, da je SZO nagnjena k spreminjanju definicij – spremenjena je bila definicija pandemije, čredne imunosti, cepiv, lahko upravičeno pričakujemo, da bomo pod kontrolo Svetovne zdravstvene organizacije po večini zaradi sprememb definicij ali statističnih modelov in ne realnih groženj.

Ali pa preprosto zaradi tega, ker se bodo odločili, da potrebujemo nov trening in simulacije groženj (glej 2019 report “World at Risk«).

SZO še pred pogajanji že v nizkem štartu: Podpis pogodbe z Deutsche Telekom

Kako bo vloga SZO-ja kot svetovne »zdravstvene vlade« izgledala v praksi, smo lahko videli v sredo, 23.2.2022. SZO je s hčerinsko družbo Deutsche Telekom (DTEGn.DE) T-Systems podpisala pogodbo za izdelavo programske rešitve za globalno elektronsko preverjanje potrdil o cepljenju proti koronavirusu. Ali je generalni direktor SZO dr. Tedros zaprosil za odobritev 194 držav članic SZO? Izgleda, kot da je sporazum že podpisan in vseh 194 držav zastopa v pogodbi z Deutsche Telekomom. Neverjeten precedens z vidika suverenosti držav.

“A QR Verification Code is now being developed to be applied Worldwide simultaneously in 194 member states of the UN with a combined population of 7.9 billion people. The Worldwide QR Global Verification Agenda is to be carried out under the auspices of the WHO is the liaison with ID2020 and the Gavi Alliance, both of which are funded by the Gates Foundation. “                                                                                              Vir:
https://www.channelnewsasia.com/business/deutsche-telekom-build-global-covid-19-vaccine-verification-app-who-2514811

Programska rešitev, ki temelji na QR kodi, bo uporabljena tudi za druga cepljenja. SZO bo podprla svojih 194 držav članic pri izgradnji nacionalne in regionalne tehnologije preverjanja. Gre za banko podatkov neverjetnih 7,9 miljarde ljudi, katero bo nadzorovalo nekaj korporacij in par premožnih družin.

Namen Mednarodnega sporazuma je torej želja po popolnem nadzoru nad vsem, do zadnjega atoma. Pogodba z Deutsche Telekom o enotnem QR verifikacijskem sistemu je samo osnova za digital ID, kjer bodo shranjene vse vaše informacije – od zdravstvenih informacij, do religioznih prepričanj, on-line obnašanja, pa tudi on-line bančnih transakcij in kreditnih točk, ki jih boste pridobili s primernim obnašanjem. Globalna verikacijska agenda se bo izvajala pod nadzorom SZO, GAVI Alliance in ID2020, obe podjetji v večinski lasti Bill Gatsa. Gates pa je že v 90-ih, še kot direktor Microsofta, podpisal pogodbo z Deutche Telekom o strateškem sodelovanju.

QR koda je torej “vseelektronska identifikacija – ki povezuje vse z vsem, kar ima vsak posameznik (zdravstveni, bančni, osebni in zasebni podatki). Vaš Digitalni dvojček. Do vseh vaših podatkov bo v primeru pandemij in naravnih nesreč lahko legalno dostopala Svetovna Zdravstvena Organizacija, Deutche Telekom, pa tudi Svetovna Banka, Gavi, WEF… In nad zakoni SZO bo samo še modro nebo, nikjer ne bo inštitucije, kateri bi se lahko pritožili, če vam bodo na primer zaradi kršenja karantene ali zaradi zamujenega cepljenja centralno zaprli bančni račun. Ali pa vam bo socialna služba odpeljala otroka, ker ste zaradi dvoma v vladno narativo smatrani za protidržavni element, ko boste na spletu iskali informacije o smiselnosti ukrepov.

Gre za precejšnjo odpravo državljanskih svoboščin in temeljnih človekovih pravic. Davida Scripca pravi: »Nastaja svetovni digitalni ID sistem. … cilj WEF – in vseh centralnih bank je uvesti globalni sistem, v katerem bodo osebni podatki vseh vključeni v omrežje digitalnih valut centralne banke. Ko bo ta cilj dosežen, bo vsak vidik našega življenja, od maternice do krematorija, nadzoroval tako imenovani 1 %, ki vodi najvplivnejše institucije na svetu (Rockefellerjevi, Morgani, du Pontovi, Rothschildi, britanska kraljeva družina, nizozemska kraljeva družina, itn.«

Gre za to, koliko električne energije bomo lahko porabili, kaj nam bo dovoljeno brati, videti, slišati, reči – in celo jesti. Ali in kam lahko potujemo. Seznam “prepovedanih” se bo še naprej povečeval.

Ozadje predlaganega mednarodnega COVID-19 sporazuma

Pa poglejmo, kakšen je bil razvoj dogodkov. Večina dejstev je že znanih, kaj se je dogajalo v ozadju, pa malo manj.

Marca 2021, leto dni po razglasitvi pandemije, je SZO sporočila, da predsednik Evropske komisije Charles Michel, direktor SZO Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus ter več kot 20 svetovnih voditeljev predlagajo okrepitev vloge SZO. 1.12 2021, se je 194 držav, podpisnic sporazuma iz leta 2005 strinjalo, da začnejo s pogajanji za podpis novega mednarodnega sporazuma.
Zadnji teden januarja 2022 je SZO v Ženevi imela nujni sestanek in razpravljala o razširitvi svojih pristojnosti. Marca 2022 bo prvi sestanek medvladnega pogajalskega telesa. Pogajanja naj bi bila zaključena do leta 2024.

Vir:
https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/towards-an-international-treaty-on-pandemics/

Obrazložitev SZO-ja, zakaj je nov Mednarodni sporazum potreben.

Pandemija COVID-19 je največji izziv za svetovno skupnost od štiridesetih let prejšnjega stoletja. Takrat so se po uničenju dveh svetovnih vojn združili politični voditelji, da bi oblikovali večstranski sistem. Cilji so bili jasni: združiti države, odpraviti skušnjave izolacionizma in nacionalizma ter se soočiti z izzivi, ki jih je mogoče doseči le skupaj v duhu solidarnosti in sodelovanja, in sicer miru, blaginje, zdravja in varnostihttps://media.un.org/asset/k18/k18f0zacdn

Že na samem začetku zmoti primerjanje pandemije z vojno in predlagan multilateralni mednarodni sporazum »Treaty«, kateri so najbolj poznani kot orodje za reševanje sporov sprtih strani, sporazumi po koncu vojne so prinašali tudi precejšnje posledice za strani, ki so izgubile in prijetne bonbončke za zmagovalce.

Vir:
https://www.reconciliationsofnations.com/2018/08/27/treaty-versailles-shaped-world-war-ii/

Po prvi svetovni vojni je znameniti Versailles treaty pahnil Nemčijo v revščino in lakoto, ki sta povzročili vzpon nacionalizma, postregel pa je tudi z Boulfour sporazumom 1919- pristanek Anglije, da je Izrael upravičen do svoje države na ozemlju Palestine. Ustanovljena je bila Liga Narodov, zametek današnjih Združenih narodov, ki so bili ustanovljeni neposredno po 2. svetovni vojni in kateri so z resolucijo leta 1948 ustanovili državo Izrael na palestinske ozemlju. Pariški mirovni sporazum po 2. svetovni vojni je dodobra in za vedno spremenil življenja večine prebivalcev Evrope, pa tudi širše. Svetovna zdravstvena organizacije je samo eden od podsistemov v Združenih narodih, nastala je iz zdravstvenega oddelka Rockefellerjeve fundacije. Rockefeller je bil tudi tisti, ki je daroval zemljo, na katerem so postavili zgradbo Združenih narodov.

Zakaj tako dolg uvod o mednarodnem sporazumu – Treaty?
Ker gre za mednarodni, pravno zavezujoč dokument, ki bo v primeru podpisa Slovenijo spremenil v »upravno enoto« SZO, zdravje njenih državljanov pa bo prepustil na milost in nemilost korporacijam, ki reducirajo posameznika na Digital ID enoto, ki se lahko povezuje v blokchain, katerega podatki so 24/7 dostopni za različne uporabe in zlorabe, data mining, DNA harvesting (DNA je medij, ki omogoča veliko boljše hranjenje informacij kot klasični polprevodniki). V času »Internet of Body« je posameznik povezan s centralno enoto v neki svetovni korporaciji in nikogar ni nad korporacijami, ki bi lahko preprečil zlorabe.

Vir:
https://m.polity.org.za/article/the-internet-of-bodies-is-here-tackling-new-challenges-of-technology-governance-2020-08-11

Razloge za podpis sporazuma, katere navaja Svetovna Zdravstva Organizacija, lahko strnemo v tri točke:

 1. Okrepljena vloga SZO za bolj adekvaten in centraliziran odgovor na vsako bodočo pandemijo in naravno nesrečo;
 2. Dostopnost do vseh medicinskih storitev, predvsem cepiv za vse;
 3. Eno zdravje;

Ad 1: Zakaj ravno zdravje in Svetovna Zdravstvena Organizacija kot jedro »nove svetovne vlade«?

Odgovor se ne skriva daleč, lahko ga najdemo pravzaprav v doktorski disertaciji Hillary Clinton, na temo Saul Alynsky (Rules for Radicals) in katerega zvesti sledilec je tudi Barack Obama. Poleg pravil za radikalce je postavil tudi 8 temeljev, na katerih se gradi socialistična država – in glej ga no zlomka – obvladovanje in kontrola zdravstvena sistema je temelj izgradnje socialistične države. V tem grmu torej tiči zajec – nenehno poudarjanje potrebe po vlogi SZO kot globalne avtoritete na področju zdravja. Kasneje bomo videli, da je Covid kot »live training and simulation« služil ravno temu – okrepitvi vloge SZO, pripravi za vzpostavitev enotnih svetovnih mehanizmov in mednarodnemu sporazumu, ki bo potrdil SZO kot globalno vlado na področju zdravstva in naravnih nesreč.

Mednarodni sporazum pa podrobno povzema tudi 2. točko plana Alynskega: z vsemi nemogočimi in nepotrebnimi ukrepi, postopki, (cepiva, maske, lock-downi, neskonča testiranja) se bodo »vlade« MORALE zadolževati pri Mednarodnemu denarnemu skladu in Svetovni banki ter tako toniti v čedalje globljo zadolženost, višje davke, revščino.

Kdo so lastniki Svetovne Zdravstvene organizacije, kateri naj bi prepustili svoje zdravje? Bill & Melinda Gates Foundation (11,8%), Nemčija, ZDA, EU, UK, GAVI (katerega sta ustanovila Bill in Melinda Gates). Svoje zdravje bomo torej prepustili Gates Foundaciji, ki je daleč največji donator SZO.

Vir:
https://www.who.int/
https://www.politico.eu/article/bill-gates-who-most-powerful-doctor/

Ad.2.: Dostopnost do zdravil, predvsem cepiv, za vse

SZO: »Imunizacija je globalna javna dobrina in morali bomo imeti možnost, da čim prej razvijemo, izdelamo in uvedemo cepiva. Zato je bil vzpostavljen pospeševalnik orodij za dostop do COVID-19 (ACT-A), da bi spodbudili enak dostop do testov, zdravljenj in cepiv ter podprli zdravstvene sisteme po vsem svetu. ACT-A je dosegel številne vidike, vendar pravičen dostop še ni dosežen. Za spodbujanje globalnega dostopa lahko naredimo še več. V ta namen verjamemo, da bi si morale države skupaj prizadevati za novo mednarodno pogodbo za pripravljenost in odziv na pandemijo«.

Kaj je pospeševalnik orodij za dostop do Covid, katerega uporaba bo zakonsko predpisna v primeru podpisa pogodbe?
Še ena od organizacij, kjer srečamo ene in iste ljudi. Ustanovljena je bila aprila 2020. Ustanovitelji Bill in Melinda Gates Foundation, CEPI; GAVI, Welcome Fund, World Bank, EU.

Vir:
https://www.who.int/initiatives/act-accelerator/about

Ad.3: Eno zdravje

SZO: »Prenovljena kolektivna zaveza bi bila mejnik pri krepitvi pripravljenosti na pandemijo na najvišji politični ravni. Zakoreninjen bi bil v ustavi Svetovne zdravstvene organizacije. To vključuje močno okrepitev mednarodnega sodelovanja za izboljšanje, na primer, sistemov opozarjanja, izmenjave podatkov, raziskav ter lokalne, regionalne in globalne proizvodnje ter distribucije zdravstvenih in javnozdravstvenih protiukrepov, kot so cepiva, zdravila, diagnostika in osebna zaščitna oprema. Vključeval bi tudi prepoznavanje pristopa »eno zdravje«, ki povezuje zdravje ljudi, živali in našega planeta. Pripravljenost na pandemijo potrebuje globalno vodstvo za globalni zdravstveni sistem, primeren za to tisočletje. »

In smo na področju, kjer se zdravje in klimatske spremembe srečajo. Nenehna pripravljenost pred nevarnostmi, naj si bodo to zdravstvene ali naravne. Ker vse je en globalni sistem. In en sporazum se bo tako navezoval na vse kar diha, leze in gre ter sovpliva. Mediji že opozarjajo, da so srčne bolezni posledica klimatskih sprememb, ipd. “When we protect one, we help protect all” zveni sumljivo podobno – “We must vaccinate every one, to help protect all.” Pričakujemo lahko “live -in” simulacije klimatske pandemije, zapiranje gospodarstva “lock – down” ter siljenje držav v izvajanje SZO strategij, obvezno izgradnjo “all green”, da se izognemo globalnemu segrevanju, seveda s pomočjo denarja velikodušne Svetovne banke in IMF-ja, ki ga bo čedalje težje vračati. Naraščanje davkov, inflacije in obubožanje prebivalstva. Neverjetno eleganten način za no privacy, no property do 2030.

Zakaj sploh pogajanja in kakšne koristi bi imeli od njih?

Vlade se nimajo za kaj pogajati. Nismo izgubili vojne. Pravice so nam bile po krivici odvzete, otroci pahnjeni v škodljive prakse brez strokovno podkrepljenih raziskav o učinkovitosti le-teh. Ne rabimo pogajanj, da dobimo pravice nazaj. Dane so nam z rojstvom, in nam jih peščica samooklicanih gospodarjev planeta ne more vzeti. Koristi od pogodbe? Ne prav velike. SZO se je zelo slabo izkazala s svojim nenehnim spreminjanjem navodil, spreminjanjem definicij, netransparentnostjo, prikrivanjem neodvisnih raziskav. Deloval je v škodo in ne dobro bolnikov – prepoved IVM, HCQ, propagirala nepreizkušena cepiva pred vsem ostalim zdravljenjem.

Če se SZO ne bi vmešala, potem bi zdravniki opravljali svoje delo tako dobro kot so ga do sedaj. Z upoštevanjem lokalnih značilnosti in značilnosti pacienta. In mi smo jim zaupali. Zaupanje je sedaj po večini porušeno. Bolane bi zdravili, za zdrave pa niti ne bi slišali. Celotna dvoletna SZO-jeva akcija je bila usmerjena v čimprejšnje cepljenje, čim večjega števila prebivalstva. Tudi sedaj, če dobro preberemo, je njihov glavni cilj zopet čim širša koalicija za čim hitrejšnjo izdelavo in uporabo cepiv pri prihodnjih “pandemijah.

Kaj nas čaka v primeru podpisa sporazuma?

SZO bo lahko glede na spremenjene definicije pandemije, cepiv, itd v vsaki državi, ne glede na realno stanje, vsiljevala smernice SZO, torej pristop k pandemiji, diagnostične metode, cepiva, simulacije, poskuse na ljudeh na terenu, ki bodo po podpisu sporazuma obvezne, ne več le “priporočene”. “kot so sedaj. Nabor možnih uporab in zlorab je neskončen:

 1. SZO je privatna organizacija, odvisna od donacij. Večji donator, večji vpliv pri odločanju.
 2. Uporaba izključno diagnostičnih postopkov, testiranj, raziskav, potrjenih s strani SZO-ja
 3. Snemanje in vrednotenje vseh digitalnih sledi 24 ur na dan (tracking)
 4. Obvezna cepljenja za odrasle in otroke za vse bolezni, za katere se tako odloči SZO
 5. Omejitev državljanskih pravic za ljudi brez Cepilnega potnega lista
 6. Prisilna karantena za bolane ljudi, odstranitev otrok od staršev zaradi karanten
 7. Uveljavljanje omejitev prostega gibanja (omejitve potovanja itd.)
 8. Uveljavljanje digitalnega denarja ob prepovedi gotovine (kartice zaradi virusov)
 9. Uvedba digitalne identitete, kjer je cepilni status osnova
 10. Razglasitev medicinskega »vojnega« stanja
 11. DNA testing, prodajanje DNA, lastništvo DNA materiala
 12. Cenzura vseh informacij, ki niso v skladu z narativo SZO
 13. Vojska in policija Združenih narodov v primeru naravnih nesreč in pandemij?
 14. “Zaupajte načrtu, Zaupajte znanosti” – »Trust the plan, Trust the science « pristop, kjer se kakršenkoli dvom kaznuje s cenzuro in posledično odvzemom kreditnih točk.

Podpisan sporazum bo pomenil obvezno sprejetje vseh SZO smernic, te smernice pa bodo za seboj potegnile znatna denarna sredstava, katera bo IMF z veseljem posodil, malo manj pa bodo vesele države, ko teh posojil ne bodo mogle več vračati. In smo na koncu pri tipični bankirski igri –ustvariti katastrofo, da se države enormno zadolžijo (covid relief sklad, cepiva,…), države so ujete v cikel čedalje večjega zadolževanja, potem pa, ko države ne morejo več vračati, se IMF polasti premoženja države. Tako podpis pogodbe vodi v izgubo telesne, osebne, nacionalne suverenosti, hkrati pa tudi do izgube državnega/osebnega premoženja.

Kakšna je vloga Sveta za spremljanje globalne pripravljenosti  (GPMB) pri COVID-19 in predlagani pogodbi?

Vir:
https://www.gpmb.org/docs/librariesprovider17/default-document-library/annual-reports/gpmb-2019-annualreport-en.pdf?sfvrsn=bd1b8933_36

Prvi report GPMB je torej ugledal luč sveta leta 2019, v njem pa najdemo 7 urgentnih akcij, potrebnih, da se svet pripravi na zdravstvene grožnje (Seven urgent actions to prepare the world for health emergencies). Celotno poročilo se bere kot action plan za Covid – 19.

Že v naslovu poročila nas pričakajo maske na obrazih otrok. Leta 2019! Svet za spremljanje globalne pripravljenosti (GPMB), s petletnim mandatom, ki sta ga leta 2018 ustvarili Svetovna zdravstvena organizacija in Svetovna banka, je prejela velikodušna sredstva od Gatesa, ki je seveda tudi posamični največji donator SZO.

Uganete, kdo je še v upravnem odboru GPMB? Anthony Fauci, pa tudi Chris Elias, predsednik Globalnega razvojnega programa Billa & Melinde Gates, kitajski predstavnik CDC,… Skratka vsi tisti, ki so sprejemali bistvene odločitve v času pandemije (oz. system wide training & live simulation, kot so to poimenovali).

člani GPMB poimensko
Vir:
https://www.gpmb.org/docs/librariesprovider17/default-document-library/annual-reports/gpmb-2019-annualreport-en.pdf?sfvrsn=bd1b8933_36

Tudi PCR je razvil CEPI znanstvenik, Dr Christian Drosten, iz genetske sekvence, katero so objavili kitajski znanstveniki na spletu in za katerega je SZO potrdila, da je primeren za testiranje Covid-19. (CEPI = Gates found + WEF + Welcome Trust). Kot je RFK Jr. podrobno opisal v svoji novo izdani knjigi, GPMB služi kot “resnični avtoritativni kolektiv za vsiljevanje pravil med prihajajočo pandemijo”.

Namen tega tako imenovanega “neodvisnega” organa za spremljanje in odgovornost je bil potrditi uvedbo nadzora policijske države s strani globalnih in lokalnih političnih voditeljev in tehnokratov ter podpreti njihova prizadevanja, da sprejmejo vrsto ostrih dejanj, ki jih je modelirala Gatesova simulacija: ukrotiti odpor, neusmiljeno cenzurirati nestrinjanja, izolacijo zdravih in prepričevanje v cepljenje med predvideno svetovno zdravstveno krizo.

Junija 2019, približno dvajset tednov pred začetkom pandemije COVID-19, je dr. Michael Ryan, izvršni direktor programa SZO za nujne zdravstvene primere, povzel zaključke poročila o pandemiji GPMB in opozoril, da “vstopamo v novo fazo epidemij močnih vplivov «, ki bo predstavljalo »novo normalo«, kjer bodo vlade po vsem svetu okrepile nadzor in omejile mobilnost državljanov. Ali se kaj od tega sliši znano?”

Kako so znanstveniki prikrivali podatke o poreklu virusa Sars-CoV-2 iz laboratorija?

V svojem poročilu iz septembra 2019 je Svet za spremljanje globalne pripravljenosti – skupna veja Svetovne zdravstvene organizacije in Svetovne banke – opozoril, da tehnološki napredek “omogoča, da se mikroorganizmi, ki povzročajo bolezni, oblikujejo ali ponovno ustvarjajo v laboratorijih” in da bi izpust takih organizmov lahko povzročil večje uničenje kot naravni izbruh (se spomnite formulacije iz reporta – nameren izpust smrtonosnega respiratornega virusa?). V upravnem odboru sta bila Jeremy Farrar (direktor Wellcome Trust) in dr. Anthony Fauci (direktor Nacionalnega inštituta za alergije in infekcijske bolezni, NIAID), ki sta oba zagovarjala teorijo zoonotskega izvora za SARS-CoV-2 in pomagala zatreti teorijo o puščanju v laboratoriju.

V World at Risk 2019 reportu lahko preberemo “ZN (in SZO) izvedeta vsaj dva treninga in simulaciji, enega od teh z namernim izpustom smrtonosnega respiratornega virusa(System wide training and simulation exercise, including one for covering the DELIBERATE release of lethal respiratory patogen).

Vir: https://www.gpmb.org/docs/librariesprovider17/default-document-library/annual-reports/gpmb-2019-annualreport-en.pdf?sfvrsn=bd1b8933_36


Pregled uspešnosti planov so predvideli za september 2020. Torej je bil namerno izpuščen virus med septembrom 2019 in septembrom 2020? Temu kriteriju zadošča samo Covid-19. Po Septembru 2020 je Evropski komisar na Pariški mirovni konferenci 2020 predlagal pripravo in začetek pogajanj o mednarodni COVID-19 pogodbi (Covid -19 Treaty). Videti je, da so izkušnje iz Covid operacije neposredno vodile v predlog pogodbe – Covid-19 Treaty.

In seveda, ultimativni cilji: Cepiva so pre-testirana in ODOBRENA v nekaj tednih.  
Vir: https://www.gpmb.org/docs/librariesprovider17/default-document-library/annual-reports/gpmb-2019-annualreport-en.pdf?sfvrsn=bd1b8933_36

Je bila celotna zaustavitev sveta samo del simulacije ZN in WHO z namenom okrepitve vloge WHO in podpisa mednarodno zavezujoče pogodbe?

Celotna zaustavitev sveta zaradi COVID-19 je bila očitno le del treninga in simulacije v živo (“UN and WHO conduct 2 System wide training and simulation exercises, including one for covering the DELIBERATE release of lethal respiratory patogen“), ki sta jo izvedla SZO in Združeni narodi, kot je dokumentirano v letnem poročilu njihovega odbora za spremljanje globalne pripravljenosti za leto 2019 (Global Preparedness Monitoring Board’s annual 2019 report, based on their International Health Regulations treaty of 2005). Vir: https://www.gpmb.org/docs/librariesprovider17/default-document-library/annual-reports/gpmb-2019-annualreport-en.pdf?sfvrsn=bd1b8933_36

Iz poročila leta 2019 je razbrati, da ZN in WHO nista zadovoljni z izvajanjem pogodbe o mednarodnih zdravstvenih predpisih (IHR) iz leta 2005, katero je podpisalo 189 držav. Ker pogodba ne dosega zadovoljive ravni izvedbe, poročilo pravi, da je potrebno države dodatno vzpodbuditi, da vgradijo predlagane mehanizme in jih začnejo tudi izvajati. Precejšen del je posvečen tudi cepljenju, skrajšanemu roku razvoja in izdelave cepiv, ter financiranju ukrepov in cepiv s strani Mednarodnega denarnega sklada in Svetovne banke. Obe organizaciji sta del Združenih narodov.

Koliko so vlade sveta vedele, da gre za simulacijo in koliko so zavestno sodelovale v tem?

Zastavlja se vprašanje, koliko so vlade držav vedele, da gre za simulacijo in koliko so zavestno sodelovale pri uničenju gospodarstva svoje države in velikem trpljenju svojih ljudi, ki so jih povzročile te množične zaustavitve. Predvsem tudi ni zanemarljiv vpliv hišnega pripora na psiho ljudi, izgube služb, sredstev za preživetje.

Seveda so bili že v poročilu predvideni tudi finančni instrumenti za pomoč državam v pandemiji. Ukrepe, kot tudi modele rasti okužb, definicije pozitivnih, definicije umrlih za Covidom (znotraj 28 dni od pozitivnega testa in podobne nesmiselne kreativne rešitve), kot tudi potrditev PCR test-a za spremljanje okužb so plod sodelovanja WHO in Welcome Trusta, ki je svoje stopinje pustil že pri HIV aferi in prašičji gripi. V obeh primerih je šlo za zavajanje javnosti, z namenom okrepitve delovanja WHO in pospeševanja cepljenja. Pretenzije narediti WHO zdravstveno svetovno vlado torej niso nova iznajdba Združenih narodov.

Medtem ko so se šli bogati fantje simulacijo z namenom okrepitve vloge SZO in kontrole svetovnega zdravstva ter prebivalstva, so propadala mala in srednja podjetja, družinam je bilo onemogočeno, da bi svoje starejše sorodnike videli v hospicu, mnogi so umrli sami. Po dveh letih so razkriti lažni znanstveniki s svojimi absurdnimi in spremenljivimi izjavami, cepivo, ki povzroča vidno škodo, vrstijo se priznanja, da cepivo ne preprečuje bolezni, ne ustavi virusnega prenosa, ne preprečuje hospitalizacije in ga je treba okrepiti z več injekcijami, zaradi česar je potrebno vsakih nekaj mesecev ponovno injicirati prebivalstvo celotnega planeta.

To je bila simulacija in precej amaterska produkcija. Zlo do srži, a amatersko. In zakaj? Ker so vedeli, da je to trening, s točno določenim namenom. Priti do mednarodne pogodbe, ki jim bo dala neomajno moč nad planetom. Vsa njihova poročila kažejo na to. Nobene potrebe po teorijah zarot. Bili so jasni, gre za eksperimentalno zdravilo, vlade so preizkušale mehanizme obvladovanja pandemije na različnih nivojih. Tako kot jim je poročilo narekovalo. Dobili so tudi denar, veliko denarja od Evropske centralne banke, da so izvajali SZO plan, spreminjali so definicije, postopke, brez znanstvenih raziskav. Preverjali odzive zdravstvenih mehanizmov in ljudi. Vse je bil velik eksperiment, ne le eksperimentalna cepiva. Kdo pri zdravi pameti lahko verjame, da lahko cepivo izdelaš v 2 dneh, na podlagi računalniškega modela?

In taka organizacija naj bi sedaj skrbela za naše zdravje, planet. Taki organizaciji, katera dela “live” simulacije na ljudeh, na otrocih, naj prepustimo svojo suverenost v najtežjih trenutkih?Glede na to, kar so delali zadnji dve leti, se mi resno zastavlja vprašanje, ali je tudi predlagan sporazum samo del neke večje planirane simulacije. Kot tudi vojna, ki je najhujšo pandemijo in virus v zadnjem stoletju odpihnila kot pomladna sapica. Isti mediji, ki so nas zavajali pri pandemiji, nas zavajajo sedaj.

Razkrilo pa se je tudi, da so minili časi, ko lahko zaupamo svojim vladam. Vlade so pristale na igro, katera je narejena tudi zato, da pripelje do njihovega konca. Vede ali nevede so trpinčile ljudi zaradi virusa s smrtnostjo na nivoju gripe, vse z namenom, da zadostijo ukazom Zdravstvene organizacije, privatne organizacije, ki sledi koristi svojih gospodarjev, nikakor pa ne zdravju posameznika. Sprejemali so denar za nesmiselne ukrepe, zaradi katerih raste sedaj inflacija, povečujejo se davki, raste revščina. “nesposobne lokalne vlade” bo zato zamenjala “globalna vlada”, ki je to stanje ustvarila.

Vse bo baziralo na SZO društveni ustanovni listini – STATUTU oziroma USTAVI SZO. Lahko jo preberete tukaj: https://cutt.ly/8PzWPn8

Če povzamemo, SZO pomaga ustvariti, distribuirati in nato sproščati smrtonosni pandemični virus in ta pandemični virus omogoča SZO, da prevzame nadzor nad vladami ter naroči tudi prisilno cepljenje prebivalstva s strani istih podjetij, ki so distribuirala in sproščala smrtonosne viruse na prvem mestu in vse pod pretvezo zaščite prebivalstva pred pandemijo, ki so jo sami ustvarili.

Korporativni mainstream mediji v lasti taistih korporacij, ki  financirajo SZO, pred širšo javnostjo sistematično prikrivajo naravo resnične nevarnosti ter tudi stranske učinke cepiv. Javnost je tako seznanjena samo z enosmerno resnico WHO-ja in povezanih podjetij – grozečo nevarnostjo virusa (kateri je resničen ali ne in rešitvijo za to nevarnost – cepljenje in vedno samo cepljenje. Ker so idealne investicije, zaslužki 1:10, kot pravi Gates, in povsem brez odgovornosti za Big Pharma, katere lastniki so ista podjetja, ki donirajo SZO.

Vlade Zahodnih držav dobro vedo, da se “Covid” uporablja kot krinko za zlom gospodarstev v zahodnem svetu. Vse spominja na Kabuki gledališče, da bi se prikrilo realnost hitrega gospodarskega upada, ki so ga povzročile Ponzijeve sheme finančnih institucij v zadnjih nekaj desetletjih. Sezonski koronavirus je bil preimenovan v Covid-19 na podlagi redefinicije tega, kaj je “pandemija”, ki jo je WHO po naročilu svojih financerjev preoblikoval. To je omogočilo dostop do programov finančnih spodbud, ki so bili dovolj veliki, da so rešili vsako propadajoče gospodarstvo. Te pomoči ne pridejo brez stroškov.

Vir:
https://www.gpmb.org/annual-reports/annual-report-2021 https://www.gpmb.org/annual-reports/overview/item/gpmb-strategic-plan-2021-2023

Mednarodni denarni sklad in Svetovna banka vam data denar, ki ga potrebujete, da ‘podprete’ svojo državo skozi njihovo izmišljeno “krizo” pod pogojem, da naredite, kar rečejo, testirate, spremljate in cepite vsakogar, poveste njihovo zgodbo prek svojih medijev in, da jim vrnete nekoč v prihodnosti. To povračilo bo verjetno reset denarne valute in globalno upravljanje. Covid-19 je verjetno zadnji rop in masovna selitev bogastva in naravnih resursov v roke peščice samooklicanih gospodarjev sveta.

Julija Čeh je univerzitetna diplomirana psihologinja iz Ljubljane. 
*Prispevek je v celoti izraz mnenja avtorice, ki temelji na rezultatih njenega raziskovalnega dela ter analize predstavljenih virov. 

**Prispevek ne izraža nujno stališč  https://domengorenseklaw.com/.
Deli:
PREJŠNJI ČLANEK
2.del JACKSON vs PFIZER Inc., ICON plc., VENTAVIA llc.
NASLEDNJI ČLANEK
COMMENT: A WORLD GOVERNMENT UNDER THE AUSPICES OF THE WHO AND THE UN PROMISES US?

7 komentarjev

Oddaj komentar

15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 https://p39.si 300 0