theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt

KO LAŽEJO IN SO UJETI, SE PONOVNO ZLAŽEJO TER POVEDO ŠE VEČ…

Včasih imam občutek, da nekateri menijo, da imajo opravka s popolnimi idioti, z mentalno nedonošenimi osebami, ki bodo “pojedli” prav vse kar se jim servira. Laž za lažjo, prikrivanje podatkov in cenzura. Vse to je postalo stalnica. Morda so nekateri zabredli pregloboko in ne vidijo več poti nazaj, vsaj zase. Tistim, ki se tega zavedajo tako preostane zgolj še vztrajanje na potapljajoči se ladji s škafom v rokah in brezupom v očeh… 

01.05.2022

Piše: Domen Gorenšek

Morda se spomnite. Konec decembra leta 2021 sem v celoti objavil odgovore Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP), ki sem jih prejel na podlagi podane zahteve za dostop do informacij javnega značaja ter veljavne uredbe o poslovanju organov. Iz odgovorov edine pristojne agencije za registracijo cepiv in zdravil v Sloveniji sem prejel nedvoumne odgovore na jasno zastavljena vprašanja:

https://domengorenseklaw.com/2021/12/18/konec-je-jasna-vprasanja-in-tokrat-povsem-jasni-odgovori/

No, Zdravniška zbornica, očitno nezadovoljna z  odgovori, se je dobra dva meseca kasneje obrnila na JAZMP po dodatno razlago. Rezultat tega je priložen dopis iz katerega med drugim izhaja, da so bili objavljeni odgovori, ki sem jih prejel verodostojni, da so trditve in citati točni. Problem naj bi bil zgolj v nestrinjanju z interpretacijo. Kakorkoli že, iz odgovora JAZMP izvemo tudi, da sploh več ni pomembno v kateri fazi kliničnega testiranja se nahajajo “cepiva” zoper COVID-19, saj je pozitivno razmerje med koristmi in tveganji potrjeno.

OK, ni več pomembno v kateri fazi kliničnega testiranja se  nahajajo “cepiva” zoper COVID-19, potrjeno je pozitivno razmerje med koristmi in tveganji. Vse to v dobrem letu. Znanost napreduje, ni kaj. A vendar…

Kaj pa meni sam proizvajalec “cepiv” zoper COVID-19?

Medtem ko so na JAZMP pisali odgovor, ki bi morda vsaj delno iz zagate rešil posamezne vidne predstavnike Zdravniške zbornice, pa je iz druge strani Atlantika prispelo letno poročilo neke gospodarske družbe. Gre za poročilo družbe BioNTech, ki ga je ta predložila Komisiji ZDA za vrednostne papirje in borzo (SEC), kot to zahteva zakon.  Tako sem hkrati z dodatnimi pojasnili JAZMP izvedel še resnico s strani proizvajalca “cepiv” zoper COVID-19. Če namreč še lahko zavajaš uporabnike lastnih izdelkov, pa si v Združenih državah Amerike zagotovo ne smeš privoščiti laganja obstoječim ali bodočim investitorjem, kaj šele Komisiji ZDA za vrednostne papirje in borzo (SEC). Tej komisiji je namreč potrebno predložiti resnične podatke. Zakaj? Najpomembnejši pristojnosti in nalogi komisije sta zaščita vlagateljev in zagotavljanje poštenih, urejenih in učinkovitih trgov. Ameriški Kongres je namreč SEC ustanovil leta 1934, torej pet let po tem, ko je oktobra 1929 prišlo do zloma na borzi in se je posledično zmanjšalo tudi zaupanje javnosti v ameriške trge. Od takrat dalje so podjetja, ki na borzi ponujajo vrednostne papirje, javnosti dolžna razkriti resnico o svojem poslovanju in o tveganjih, povezanih z morebitnim vlaganjem v njihove družbe.

Tako sem s strani samega proizvajalca “cepiv” zoper COVID-19 izvedel še več kot bi morda nekateri želeli. Sam proizvajalec namreč v poročilu zapiše, da obstaja realna možnost, da tveganja in koristi “cepiv” zoper COVID-19 ne bodo dosegla standarda, ki se zahteva za  pridobitev rednega dovoljenja za promet, s čemer v celoti diskreditira odgovor JAZMP-ja Zdravniški zbornici.  pozitivno razmerje med koristmi in tveganji je potrjeno? Res? Sporočite prosim novico proizvajalcu “cepiva”, zagotovo bodo investitorji navdušeni.

Iz vsebine poročila družbe BioNtech sicer izvemo še druge malce “umazane resnice”.

Družba BioNtech namreč investitorjem preko vsebine poročila SEC-u pojasni možna tveganja, ki lahko negativno vplivajo na njihov bodoči poslovni rezultat. Družba je namreč investitorjem odškodninsko odgovorna v kolikor se izkaže, da jih je zavajala, zamolčala dejstva oziroma v primeru, če ni razkrila vseh znanih tveganj. Poslovna tveganja družbe BioNtech, ki izhajajo iz poročila so tako med drugim:  

  • Možnost, da jim ne uspe dokazati zadostne učinkovitosti ali varnosti cepiva COVID-19, da bi lahko pridobili trajno regulativno odobritev v Združenih državah Amerike, Združenem kraljestvu, Evropski uniji ali drugih državah, kjer je bilo cepivo odobreno za uporabo v nujnih primerih oziroma je prejelo pogojno dovoljenje za promet;
  • Tudi, če se pridobi regulativno odobritev, izdelki/cepiva morda ne bodo več dobro sprejeti na trgu med zdravniki, bolniki, bolnišnicami, centri za zdravljenje raka in s strani drugih deležnikov v zdravstveni skupnosti, kar pa je bistvenega pomena za komercialni uspeh;
  • Nepredvidena varnostna vprašanja in zahtevki za osebne poškodbe ali smrti, kot posledica uporabe cepiva zoper COVID-19; 
  • Negotovost nadaljnjih prihodkov družbe, ki so v veliki meri odvisni od uspešnosti prodaje cepiva zoper COVID-19;
  • Trajanje imunskega odziva na mRNK cepivo, ki v kliničnih testiranjih še ni bilo dokazano oziroma prezentirano;
  • Koliko bodo cepiva zoper COVID-19 v bodoče sploh še potrebna, glede na razvoj epidemije;

In, da ne bomo le naštevali. To bi namreč lahko počeli v nedogled. Naj si vsak sam prebere poročilo, ki se nahaja na povezavi, na tem mestu pa naj predstavim zgolj nekatere zanimive zapise za širšo javnost. Družba BioNtech v poročilu med drugim dobesedno zapiše: “Naše cepivo zoper COVID-19 še ni odobreno s strani Ameriškega združenja za prehrano in zdravila (FDA),  Evropske agencije za zdravila (EMA) ali s strani drugih regulativnih organov v državah članicah.” V nadaljevanju poročila še navede, da nameravata družbi BionTech – Pfizer Inc. še naprej pozorno spremljati njuno cepivo zoper COVID-19 in kandidatno cepivo za druge različice COVID-19 in sicer v globalnih kliničnih preskušanjih. V poročilu nato družba tudi prizna, da je povsem možno, da poznejši podatki iz kliničnih preskušanj morda ne bodo tako ugodni kot so bili podatki, ki  jih je družba predložila agenciji FDA, EMA oziroma drugim regulativnim organom, za namen pridobitve dovoljenja za uporabo v nujnih primerih oziroma pogojnega dovoljenja za promet. Možno pa je tudi, da se pojavijo novi pomisleki in skrbi glede varnosti cepiva zoper COVID-19. Vse to in še marsikaj drugega lahko negativno vpliva na bodoče poslovanje družbe BioNtech. No, vsaj po mnenju samega proizvajalca in ne nujno po mnenju stroke in pristojnih regulatornih organov, kateri bi morali v prvi vrsti skrbeti za dobrobit uporabnikov in ne investitorjev.

Evropska komisija je v primeru cepiv zoper COVID-19 edini pristojen organ za izdajo dovoljenj

Če je morda kdo spregledal del vsebine odgovora JAZMP, ki je priložen na začetku tega dopisa velja opozoriti, da je v konkretnem primeru centraliziranega postopka edini pristojen organ za izdajo dovoljenj kar Evropska komisija (!?) . Torej ne Evropska agencija za zdravila (EMA), kot sem sam in morda tudi še kak drug naivnež napačno mislil in kot meni sam proizvajalec cepiv. Ta v poročilu namreč jasno zapiše,”Naše cepivo zoper COVID-19 še ni odobreno s strani Ameriškega združenja za prehrano in zdravila (FDA),  Evropske agencije za zdravila (EMA) ali s strani drugih regulativnih organov v državah članicah.”

V konkretnem primeru je tako kar Evropska komisija pod vodstvom Ursule von der Leyen  pristojen organ za izdajanje dovoljenj “cepivom” zoper COVID-19.  Zakaj pa ne? Zakaj bi komplicirali? Pustimo finese kot so na primer pristojnosti posameznih organov ob strani.

Kako naprej v Sloveniji…

Zdravniki bodo morali predvsem sami pri sebi čimprej presoditi do kod so z molkom še pripravljeni podpirati vrh Zdravniške zbornice in NIJZ. Njihov nadvse časten poklic namreč v družbi iz meseca v mesec izgublja na ugledu. Laž za lažjo, zavajanja, prikrivanja ali morda zgolj nevednost s strani nekaterih, v zadnjih letih vidnejših posameznikov pač meče slabo luč na celotno stroko.

Kakorkoli, to ni več stanovska organizacija, ki bi lahko  z moralnega piedestala disciplinirala svoje člane, ki si upajo spregovoriti. Če bi bil sam del takšne stanovske organizacije, bi mi bile “ugotovitve” njenih odborov, da sem kršil neke določbe Kodeksa zdravniške etike, ker sem javnost opozoril na nezadostno preizkušenost “cepiv” kvečjemu v posebno čast in ponos.

Še o globalnem sporazumu Svetovne zdravstvene organizacije

Pristojnega ministra za zdravje javno opozarjam, da ni nad Ustavo Republike Slovenije in torej nima nikakršnih pooblastil za predajo ali krnitev njene suverenosti za račun katerekoli mednarodne organizacije, kaj šele organizacije, ki je z vidika financiranja prej globalni farmacevtski konglomerat kot mednarodna organizacija saj se v pretežnem, več kot 80% deležu, financira iz donacij farmacevtskih družb in nekaterih “nevladnih organizacij”.

Govorim seveda o načrtovanem Globalnem sporazumu po katerem bi Svetovna zdravstvena organizacija v določenih a vendar povsem nespecificiranih ter nejasnih okoliščinah prevzela pristojnosti in s tem suvereno Republiko Slovenijo spravila v povsem podrejen položaj. Slovenija z nikakršnim podpisom nekega ministra ne more prenesti del lastne suverenosti. Za kaj takšnega nima noben minister mandata državljanov poleg tega pa je preambula, ki je duh Ustave RS povsem jasna:   “Izhajajoč iz Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, ter temeljnih človekovih pravic in svoboščin, temeljne in trajne pravice slovenskega naroda do samoodločbe, in iz zgodovinskega dejstva, da smo Slovenci v večstoletnem boju za narodno osvoboditev izoblikovali svojo narodno samobitnost in uveljavili svojo državnost, sprejema Skupščina Republike Slovenije Ustavo Republike Slovenije.

Ustava RS nato v 3. členu povsem jasno določa, da je Slovenija država vseh svojih državljank in državljanov, ki temelji na trajni in neodtujljivi pravici slovenskega naroda do samoodločbe in v kateri ima oblast ljudstvo. Res sicer je, da lahko Republika Slovenija skladno s 3a členom Ustave prenese izvrševanje dela suverenih pravic na mednarodne organizacije, ki temeljijo na spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin, demokracije in načel pravne države, A tudi za kaj takšnega je potrebno predhodno doseči dvotretjinsko večino glasov vseh poslancev.

Rekli boste, pa saj smo že del te organizacije. Res je. Smo tudi del Evropske unije in NATO pakta. A odločitev je sprejemalo ljudstvo na referendumu. To, kar se pripravlja z Globalnim sporazumom SZO pa je daleč od kakršnekoli mednarodne organizacije, kakršna je včasih dejansko bila SZO. Gre za poskus povsem novega ustroja družbe in s tem posledično tudi Slovenije kot suverene države, v kolikor ta ne bo pristop k takšnemu sporazumu povsem jasno in pravočasno zavrnila. V primeru SZO po mojem prepričanju ne gre več niti za organizacijo, ki bi spoštovala človekove pravice in temeljne svoboščine zato se velja kvečjemu vprašati ali sploh še obstaja ustavna podlaga za to, da v takšni organizaciji še vztrajamo. Kaj šele za to, da bi se za njen račun odpovedali lastni suverenosti. 

Zato javno sporočam, da sam kot pravno veljavne nikoli ne bom priznaval nikakršnih ukrepov, ki bi jih v bodoče Republiki Sloveniji morda nalagala Svetovna zdravstvena organizacija in bi nasprotovali z Ustavo Republike Slovenije zagotovljenim človekovim pravicam in temeljnim svoboščinam. Nikoli tudi ne bom spoštoval pravno neveljavnih aktov, ki bi bili v nasprotju s slovenskimi ustavnimi načeli kot tudi ne oblastnih dejanj, ki to glede na ustavno zapisano državno ureditev (80. člen in naslednji), dejansko ne bi bila. Pristojnemu ministru vljudno priporočam, da jasno odkloni vsakršno nadaljnjo predajo naše suverenosti. Saj veste, nad ustavo je le modro nebo.

https://www.who.int/news/item/01-12-2021-world-health-assembly-agrees-to-launch-process-to-develop-historic-global-accord-on-pandemic-prevention-preparedness-and-response

Vzpostaviti se mora vzporedna svetovna zdravstvena organizacija, neodvisna od donacij farmacevtskih gigantov ter dejansko samostojna in strokovna, katere funkcija bo ponovno v obveščanju in svetovanju državam na področju javnega zdravja. Le v takšni organizaciji je članstvo Slovenije potrebno in zaželeno. Nikakor pa ne v organizaciji, katere namen bi bil uzurpacija oblasti na račun suverenih držav. Dovolj!
Deli:
PREJŠNJI ČLANEK
KAJ SE JESENI PRIČAKUJE V NEMČIJI?
NASLEDNJI ČLANEK
PRVIH 100… GREMO NAD 100.000?

4 komentarji

Oddaj komentar

15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 https://p39.si 300 0