theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt

Zakaj podpisati peticijo? – drugi del

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je začela postopek sprejemanja sprememb Mednarodnega zdravstvenega pravilnika – International Health Regulations – Pravilnik) iz leta 2005 [1]. S spremembami bi WHO pridobila pristojnosti ugotavljati stanje in izbirati ukrepe v primeru pandemij in drugih izrednih razmer na račun držav in posameznikov.

23.6.2022

Piše: Odvetnik Blaž Mrva

Generalni direktor WHO Tedros je na zasedanju Generalne skupščine WHO dne 23.5.2022 izrecno povedal, da želi, da je WHO v središču svetovnih prizadevanj za zdravje: “Potrebujemo močnejšo in trajnostno financirano Svetovno zdravstveno organizacijo, ki bo v središču svetovne strukture zdravstvene varnosti.” [2]

V svetu potekajo kampanje proti pridružitvi posameznih držav k sporazumu. Številne afriške države nasprotujejo spremembam Pravilnika. [3]

Značilnosti sprememb – ukrepanje tudi ko gre le za potencialno nevarnost

Pravne podrobnosti postopka sprejemanja spremembe Pravilnika so opisane v članku Nove pristojnosti WHO na račun pristojnosti Slovenije iz Pravne prakse 23-24/2022 ©, dostopnem tudi na tej spletni strani.

Posebej bode v oči predvidena možnost WHO, da ukrepa tudi, ko gre le za potencialno nevarnost. Predvideti je mogoče, da bi pri tem lahko šlo za ukrepe zaradi globalnega segrevanja ali grozeče lakote, ki bi ravno tako, kot ukrepi pri epidemiji, lahko posegali na vsa področja gospodarstva in življenja posameznikov.

Načela Ustanovne listine Združenih narodov

V Ustanovni listini združenih narodov [3] so določeni cilji OZN, med drugim »zavzemati [se] za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin« (1. člen, 3. točka Ustanovne listine). Določena so tudi temeljna načela pri delovanju organizacije (2. člen):
»Organizacija in njene članice v svojih prizadevanjih za dosego ciljev iz 1. člena delujejo v skladu s temi načeli:
1. organizacija temelji na načelu suverene enakosti vseh članic, (…)
7. nobena določba v ustanovni listini Organizacije združenih narodov ne pooblašča, da se vmešava v zadeve, ki so po svoji naravi v notranji pristojnosti držav, ali od članic zahteva, da te zadeve predložijo v reševanje v skladu z ustanovno listino, vendar to načelo ne vpliva na izvajanje prisilnih ukrepov iz VII. Poglavja [VII. Poglavje – ukrepi glede ogrožanja in kršitev miru ter dejanj agresije].

OZN torej temelji na suverenih državah in Ustanovna listina ne pooblašča OZN, da države članice sili, da zadeve iz svoje notranje pristojnosti prenesejo na (posamezne agencije) OZN.

Odgovor države na vprašanja pandemije, klimatskih sprememb, je politično vprašanje in ne vprašanje »znanosti« oziroma medicinske stroke

V svetu omejenih virov so vse odločitve v javni sferi odločitve o tem, kaj z nečim pridobimo in čemu se hkrati odpovemo.

V primeru epidemije se je potrebno odločiti med interesi varovanja zdravja, interesi zaposlenih, podjetij, javnega sektorja, posameznikovih pravic, pravic otrok, starejših, bolnikov, varovanja prava in drugimi interesi. Iskanje rešitev znotraj teh okvirov je lahko samo politično. Nobena »znanost« ne daje odgovora na to, kako se je najbolje odzvati na vprašanje, kot je epidemija.

Odgovore na politična vprašanja lahko dajejo samo politična telesa, v prvi vrsti parlament kot zbor predstavnikov ljudstva. Parlament odloča na podlagi vrednot, načel, stališč in prioritet, ki so jih izbrali volilci, ko so volili stranke. Nobeno »strokovno« telo ne more sprejemati takšnih odločitev, ker sprejemanje takšnih odločitev ni stvar stroke.

WHO, ki nima pooblastila sprejemati političnih odločitev (saj ni izvoljeno telo), ne more dajati zavezujočih navodil o stvareh, ki so politične narave. Že iz tega razloga prenos političnih (državnih) pooblastil na »strokovno« organizacijo ustavno ni dopustna.

Ali bi Slovenija po spremembah pravilnika še lahko reševala covidno situacijo s priporočili, kot je napovedal zdravstveni minister Danijel Bešlič Loredan?

V maju 2022 je tedaj še kandidat za zdravstvenega ministra Danijel Bešič Loredan povedal, da bo strategija obvladovanja epidemije, vključevala nekatere epidemiološke ukrepe, ki pa jih bodo prilagajali resnosti razmer: “Tudi na Švedskem ni bilo povsem brez ukrepov.” Ukrepi bodo tako temeljili na priporočilih, na obveznostih pa le v primeru “vojnega stanja”. [5]

Vsekakor bi z novim Pravilnikom lahko postale možnosti slovenske Vlade pri obvladovanju epidemije zelo omejene.

Ravnanje WHO med epidemijo COVID-19

WHO nima (ni imela) niti 10 strokovnjakov, ki bi se ukvarjali s pripravami na pandemijo. Bill Gates (njegova fundacija je največji donator WHO), ki zagovarja vodilno vlogo WHO pri odgovoru na pandemije [6], je povedal, da v WHO ni (bilo) niti 10 uslužbencev, ki bi se ukvarjali s pripravami na pandemije.

Vprašamo se lahko, kako naj WHO vodi mednarodni odgovor na zdravstvena vprašanja pandemij bolje kot posamezne države?

Bill Gates: Bistveno smo precenili smrtnost zaradi covida, preiskava izvora virusa

Bill Gates, katerega fundacija je največji donator WHO, je v intervjuju v maju 2022 pojasnil: “Nismo razumeli, da je [pri covidu] stopnja smrtnosti precej nizka in da gre za bolezen predvsem pri starejših ljudeh, podobno kot pri gripi, čeprav je nekoliko drugačna.” [8]

Dr. John Campbell je npr. preiskavo WHO glede začetkov covid 19 označil za »naravnost sramotno, farsično …. preiskavo o izvoru tega virusa …« [9] Kot kaže, WHO nima najboljših referenc za to, da bi določala politiko in ukrepe glede pandemij za vse države sveta.

WHO (2020): najbolje vam lahko pomagajo vaši sosedje

Na začetku epidemije je WHO pojasnjevala, da vam najbolj lahko pomagajo sosedje (Michael Ryan, izvršni direktor za izredne razmere): »V tej pandemiji smo videli, da je zelo pogosto, ne glede na to, na kateri ravni je, najbolj učinkovita in dobrodošla pomoč vaših sosedov. To je lahko sosednja hiša, včasih pa je sosednja država. Zelo pogosto gre za enake ljudi, enak jezike, skupno kulturo, enak pogled na svet, navadno obstajajo zelo globoke povezave med državami. Na te odnose zaupanja v situacijah, kot je ta, se je mogoče zanesti pri nudenju pomoči, podpore in solidarnosti … Mislim, da je to pot, po kateri bomo prišli iz te pandemije, saj imajo države ki so blizu druga druge, imajo zgodovinske povezave … Imeti dobre sosede je vedno zelo pozitivna stvar. …«

Vprašamo se lahko, kako to, da je sedaj pri sedanji in potencialnih novih epidemijah centralno upravljanje s strani WHO najboljša rešitev?

WHO se zavzema za pravno zavezujočo mednarodno pogodbo

Generalni direktor WHO se zavzema za pravno zavezujočo konvencijo ali drug dokument, za globalno obvladovanje (governance), ki mora biti »multisektorsko in pravno zavezujoče«. [11]

Na spletni strani WHO je objavljena raziskava, ki se zavzema za pravno zavezujoč dokument, s katerim se »države odpovejo suverenosti«. Kršitev obveznosti, ki bi jih naložila WHO, bi lahko »negativno vplivala na njihov kreditni rating (poglavje Spremljanje, inšpekcije, spoštovanje in uveljavljanje obveznosti – Monitoring, Inspection, Compliance and Enforcement). [12]

Compliance, compliance

Specializirane agencije OZN, kot je WHO, nudijo pomoč državam. Sodelovanje držav je prostovoljno. Sedaj se vedno pogosteje v besednjaku WHO, pa tudi drugih pojavlja beseda »spoštovanje predpisov« (compliance). WHO ne želi le nuditi pomoči, ampak hoče določati pravila in jih uveljavljati.

Tudi na ravni posameznikov se je pojavil koncept spoštovanja pravil v zdravstvenih zadevah. Glavni dobavitelj cepiv proti covidu Pfizer je v letu 2018 dobil odobritev ameriškega nadzornega organa (FDA) za uporabo tablete s čipom, ki sporoča, ali je pacient vzel zdravilo. CEO družbe Pfizer Bourla je v zvezi s tem povedal: »Predstavljajte si implikacije takšne tablete glede nadzora nad spoštovanjem navodil!« [13]

Avtonomijo držav in posameznikov bi torej po novih konceptih bilo najbolje nadomestiti z navodili »strokovnjakov« in z nadzorom nad izpolnjevanjem takšnih zahtev.

Svetovna vlada?


V zadnjem času po svetovni konferenci WHO, letni konferenci Svetovnega gospodarskega foruma (World Economic Form – WEF, ki zaseda v Davosu) in zasedanju skupine Bilderberg (vse se je zgodilo v zadnjem mesecu) so vedno pogostejši glasovi v javnosti o ustvarjanju nadnacionalnih forumov, ki jemljejo pristojnost nacionalnim državam. Nekateri takšne razlage označujejo za teorije zarote. Drugi se bojijo, da se takšni načrti že uresničujejo.


V nadaljevanju je navedenih nekaj s tem povezanih dejstev.

WHO sodeluje tudi s Svetovnim gospodarskim forumom (WEF). Generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus je npr. skupaj z direktorico Mednarodnega denarnega sklada, Kristalino Georgievo, Davidom Malpassom, predsednikom Svetovne banke in Ngozijem Okonjo-Iweala, generalnim direktorjem Svetovne trgovinske organizacije (WTO) na spletni strani WEF objavil sporočilo o dostopnosti cepiv. [14]

Svetovni gospodarski forum (WEF) je zasebna organizacija, a pripravlja dokumente, ki predstavljajo agendo za upravljanje sveta (pred časom imenovana kot The Great Reset [15] sedaj imenovana kot Vision 2030 [16] ). V njej so določeni cilji in načini, na katere cilje doseči, vključno s konkretnimi navodili, kako naj ravnajo vlade. [17]

Eden od forumov, kjer se zbirajo globalni voditelji, je tudi Bilderberg Group. Dva pomembna člana sta v preteklosti priznala, da gre za nekakšno ustvarjanje svetovne vlade. V letu 2001 je Denis Healey, eden od ustanoviteljev skupine Bilderberg in 30 let član njenega usmerjevalnega odbora, povedal: “Če rečemo, da smo si prizadevali za enotno svetovno vlado, je to pretirano, vendar ne povsem nepošteno. Člani skupine Bilderberg smo menili, da se ne moremo večno boriti drug proti drugemu za nič, pobijati ljudi in milijone pustiti brez strehe nad glavo. Zato smo menili, da bi bila enotna skupnost po vsem svetu dobra stvar. …« [18]

Pokojni David Rockefeller, prav tako eden najpomembnejših članov skupine Bilderberg, je v letu 1991 povedal: »Hvaležni smo časopisom The Washington Post, The New York Times, Time in drugim, katerih direktorji so se udeleževali naših srečanj in skoraj štirideset let spoštovali svoje obljube o diskretnosti. Če bi bili podvrženi svetlim lučem javnosti, nam ne bi bilo mogoče razviti našega načrta za svetovno vlado. Toda svet je zdaj bolj izpopolnjen in pripravljen na pohod proti svetovni vladi.” [19]

Demokracija?

Klaus Schwab, ustanovitelj in izvršni direktor WEF se je v letu 2017 pohvalil, kako udeleženci šole WEF (young global leaders) »penetrirajo vlade držav«, kot so npr. predsednik kanadske vlade Trudeau in več kot pol njegovega kabineta.

V številnih dokumentih in izjavah globalnih voditeljev, ki si prizadevajo za enotno reševanje svetovnih vprašanj, niso omenjeni niti demokracija, niti človekove pravice. Svet naj bi vodila elita s pomočjo tehnologije.

Prepričan sem, da gre pri prenašanju pristojnosti držav (Slovenije) na mednarodne svetovalne organe, kot je WHO, za izredno pomembna pravna vprašanja. Ta vprašanja zadevajo pristojnosti slovenske države, veljavnost slovenske Ustave in hkrati vplivajo na temeljne pravice posameznikov. Zato menim, da je javni angažma posameznikov glede zavedanja o teh spremembah in opozarjanju parlamenta in vlade o tem zelo dobrodošel.

Peticija: https://www.change.org/p/javni-poziv-dr%C5%BEavljanov-glede-sklenitve-globalnega-sporazuma-s-svetovno-zdravstveno-organi?utm_content=cl_sharecopy_33304962_en-US%3A3&recruiter=1265050915&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition

 *Viri:
1.<https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA75/A75_18-en.pdf> (29.5.2022) 
2. WHO chief says it must take central role in global health, 3.https://www.reuters.com/world/who-chief-seeks-central-role-un-agency-global-health-2022-05-23/
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/africa-objects-us-push-reform-health-rules-who-assembly-2022-05-24/
4. Podpisana 26. junija 1945, s spremembami.
5.  Strokovna skupina za covid-19 se bo pod novim ministrom preselila pod okrilje NIJZ-ja, spletna stran RTV Slovenija, 22.5.2022,  
https://www.rtvslo.si/zdravje/novi-koronavirus/strokovna-skupina-za-covid-19-se-bo-pod-novim-ministrom-preselila-pod-okrilje-nijz-ja/628260 
6. Sarah Neville, Hannah Kuchler, Bill Gates calls for global surveilance team to spot pandemic threrats, Financial Times, 1.5.2022, https://www.ft.com/content/c8896c10-35da-46aa-957f-cf2b4e18cfce (31.5.2022)
7. Prav tam.
8. Bill Gates says COVID is ‘kind of like the flu,’ and that the vaccines are ‘imperfect’, Kusi News, San Diego, 5.5.2022, https://www.kusi.com/bill-gates-says-covid-is-kind-of-like-the-flu-and-that-the-vaccines-are-imperfect/
9. Dr. John Campbell, NIH, Wuhan were working on monkeypox, 1.6.2022, https://www.youtube.com/watch?v=4E6cD-VWhQY (1.6.2022)
10. World Health Organization (WHO) Media briefing on COVID-19 | April 29, 2020
https://www.youtube.com/watch?v=QE5_fqi36PU (1.6.2022)
11. Nagovor generalnega direktorja WHO Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa, z dne 10.9.2021, https://www.youtube.com/watch?v=AYRQ9BD4OZM (31.5.2022)
12. O'Neil Isnstitute for National & Global Health Law, Georgetown Law, Legal Tools for Pandemic Preparedness, November 2021, str. 14, https://oneill.law.georgetown.edu/wp-content/uploads/2021/11/ONL_Pandemic_Prep_D1_P5.pdf (31.5.2022)
 13. Albert Bourla at World Economic Forum 2018 is Excited About Electronic Compliance Pills, izjava na okrogli mizi Svetovnega gospodarskega foruma, objavljeno 28.12.2021,  
https://www.youtube.com/watch?v=1NR1b2NmD4A
14. Why vaccination access is essential for ending COVID-19 and ensuring the global recovery, 17.5.2021,
15.https://www.weforum.org/agenda/2021/06/a-new-commitment-for-vaccine-equity-and-defeating-the-pandemic/ 
16.https://www.weforum.org/agenda/2020/06/now-is-the-time-for-a-great-reset/
https://initiatives.weforum.org/2030vision-network/about
17. Harnessing Technology for the Global Goals: A framework for government action BRIEFING PAPER JANUARY 2021,
https://www3.weforum.org/docs/WEF_Harnessing_Technology_for_the_Global_Goals_2021.pdf
18. Ronson, Jon (10 March 2001). "Who pulls the strings? (part 3)". The Guardian, London, pridobljeno 14. 5.2009. Citirano po Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Bilderberg_meeting
19. David Rockefeller, Thanking Media, https://www.youtube.com/watch?v=gIYryBKZVFw
20. Strengthening Collaboration in a Fractured World-Featuring Special Guest Yo-Yo Ma, https://www.youtube.com/watch?v=AoBRnrtX9U4
21. https://initiatives.weforum.org/2030vision-network/about; https://weforum.ent.box.com/s/b68iwln0nw8wrvv8dp51qit0rkxu69u4
Deli:
PREJŠNJI ČLANEK
PREBUJAMO SE!
NASLEDNJI ČLANEK
FACT – CHECK THIS!

0 Komentar

Oddaj komentar

15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 https://p39.si 300 0